Sandem gård

Kjekjøtt av ypperste klasse

Livdyr

Vi selger livdyr av Boergeit og bukk.
Sandem gård er en godkjent avlsbesetning i Norge.
Vi er medlemmer av Friskere geit.
Og medlemmer av Ammegeitkontrollen.
Vi inseminerer for nye gener.

Det å kjøpe livdyr krever planlegging, derfor viktig med god dialog før handelen.

Vi følger livdyrpriser på Boergeit som man finner på norboer.no
Geitene er flokkdyr og bør være minimum 5 for dyrevelferden og trivselen til dyra.

Sandem Gård

Thale Hoff tlf.911 75 827

Geir Hoff tlf.481 70 217

Stegenveien 980 1820 Spydeberg

sandemgaard@outlook.com