Sandem gård

Kjekjøtt av ypperste klasse

nofence (1/2)
nofence (2/2)

Nofence

Vi kan tilby utleie av en flokk Boergeiter for nedbeiting i gjengrodde områder.
Nofence er en norsk oppfinnelse som bidrar til uendelige muligheter for beiting. Nofence er virtuelle gjerder og dyrene er opplærte på Nofence og er trygge på dette.
Det å leie en flokk innebærer krav om leskur/3 vegger og tak og friskt vann daglig. Om man har et området med rennende bekk, dekker dette behovet.
Jo flere dyr jo raskere går nedbeitingen og minimum antall dyr i en Nofence-flokk er 10 geiter.
Dette for å opprettholde velferden og tryggheten til dette flokkdyret.
De som ønsker å få ryddet et område må ta kontakt via Mail og vi finner beste løsning.
1 geit med klave koster kr 35 PR døgn. Dette dekker GPS og mobilsignaler til klave og tilsyn etc av oss.
Lavere pris om leietager tar ansvaret for flokken og oppfølging av batteriskifter etc, og dette finner vi ut av sammen.
Vi har erfaring fra store hogstfelt hvor 20 geiter har beitet i 3 sesonger og med formidabel effekt. Dette fordi det har vært nok ugress og kratt å beite. Da lar de nyplanta trærene være.
Vi har erfaring med utleie til Langenes Skanse i Askim via kommunen og dette var til stor glede for turgåere i området.
Vi har også erfaring fra lokale ildsjeler som har hatt behov for nedbeiting i skråninger og områder som er grodd igjen, også dette med god erfaring.
Gå inn på Nofence.noNofence.no og les om denne klaven og oppfinnelsen.

Sandem Gård

Thale Hoff tlf.911 75 827

Geir Hoff tlf.481 70 217

Stegenveien 980 1820 Spydeberg

sandemgaard@outlook.com